Μια Ελληνική φωνή στα μεγαλύτερα διεθνή πρακτορεία, σε key account projects.
A Greek voice chosen from international leader agencies casting their
key account projects.

Picture

 

Picture

VoiceArchive - pro voice over services in 70 languages 

 

 

Picture

 

Picture

 

Picture